15x35x15.9 bearing

Contact Now

15 mm x 35 mm x 15.9 mm KOYO 3202 angular contact ball bearings

35.000 mm 10000 rpm
7500 rpm 1.00 mm

15 mm x 35 mm x 15,9 mm CYSD W6202-2RSNR deep groove ball bearings

5 1250 r/min
82.55 mm 130 mm

15 mm x 35 mm x 15.9 mm NACHI 5202ANR angular contact ball bearings

1 1/4 in 5730 lbf
4.6250 in 3440 lbf

15 mm x 35 mm x 15,9 mm NTN 5202SCZZ angular contact ball bearings

218 mm 7.8 kg
OH 3272 H 125 mm

15 mm x 35 mm x 15,9 mm NTN 5202S angular contact ball bearings

54.5 kg 9 mm
G 1/4 400 mm

15 mm x 35 mm x 15,9 mm NKE 3202-B-2Z-TV angular contact ball bearings

105.8 mm 2650 kN
150 N/mm² 110.9 mm

15 mm x 35 mm x 15,9 mm ZEN 3202 angular contact ball bearings

35.0000 mm 0.30 mm
19000 rpm One Shield

15 mm x 35 mm x 15,9 mm FAG 3202-BD-2HRS-TVH angular contact ball bearings

210 mm 3.4
168 mm 5

15 mm x 35 mm x 15,9 mm CYSD W6202-2RS deep groove ball bearings

62.0000 mm 7500 rpm
1.00 mm 10000 rpm

15 mm x 35 mm x 15,9 mm CYSD W6202-ZZ deep groove ball bearings

6000 rpm 32500 N
Without Accessories 3100 rpm

15 mm x 35 mm x 15,9 mm FAG 3202-B-2Z-TVH angular contact ball bearings

MS 3052-48 46 mm
HM 3048 M 6
1/5